Trygghet är viktigt

En sak som alltid varit väldigt viktigt för mig är trygghet. Många ser mig nog som äventyrlig och det är jag, men jag vill alltid ha en trygghet att falla tillbaka på. Några saker som är viktiga när man ska starta ett hotell är en trygg ekonomi med en ordentlig buffert, ett bra larm så att både personal och gäster känner sig säkra samt bra försäkringar, till exempel Moderna Försäkringar. Dem har jag hört mycket bra om. Jag tror verkligen att om man har en trygg grund att stå på kan man inte misslyckas med sitt hotell.

Interiör på hotell

Leave a Reply

Your email address will not be published.